Vítězná koncepce účasti ČR na EXPO 2020 v Dubaji

Ideový scénář vítězné koncepce

Ideový scénář „Czech Spring“ vychází z tematického zadání EXPO 2020, z koncepce organizátorů, z přírodních dispozic a indispozic Dubaje, z potenciálu českých vědců a výrobců, z povahy a mezinárodního renomé České republiky, z očekávání firem a resortů, které se v Dubaji chtějí prosadit. Projekt musí být konkurenceschopný v celosvětovém měřítku.

Organizátoři zdůrazňují, že zcela zásadním prvkem bude pro provoz a hodnocení pavilonů a expozic jejich ekologická udržitelnost – pavilon ČR proto bude v maximální možné míře demontovatelný, bude zohledňovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a jeho provoz bude energeticky co nejméně náročný; tím zcela zásadně přispěje k subtématům „Opportunity, Mobility, Sustainability“.

Zvláštní důraz kladou organizátoři s ohledem na polohu a přírodní podmínky Dubaje na zacházení s vodou – technologie zakomponované do konstrukce pavilonu budou využívat solární energii pro výrobu vody ze vzduchu, přičemž právě tato technologie se stane symbolickým i faktickým klíčem k tématu „Connecting Minds, Creating the Future“.

Na základě konzultací s vědci AV ČR, ČVUT a předních vývojářských firem lze prohlásit, že již nyní existují technologie, které realizaci výše uvedeného záměru umožňují – Czech Spring ale využije původních českých patentů ke zvýšení efektivity výroby vody s kultivací pouště. Čeští botanici pro ni používají půdní houby, které brání průsaku vody pískem a umožňují tím kultivaci rostlin na povrchu.

Pavilon bude tedy jako celek využívat nepříznivé přírodní podmínky pro jejich automatickou kultivaci – výroba vody i šíření podhoubí se bude dít bez lidské péče. Návštěvníci uvidí, jak původní technologie dlouhodobě a bez větší péče vyrábí jen ze slunce a ze vzduchu životadárnou tekutinu, která je stále vzácnější na celém světě (a v Dubaji cennější, než ropa).

Na vývoji systému budou pracovat odborníci z několika oborů: elektrotechniky, energetiky, aplikované fyziky, chemici, vodohospodáři, ekologové, botanici, IT technici, designéři a architekti; v průběhu EXPO se odehrají tematické semináře, které akcentují jak kvalitu vzdělávání v České republice, tak kvalitu českých vývojářů a výrobců.

Projekt „Czech Spring“ bude patentován a bude základním stavebním kamenem obchodní spolupráce, která se v rámci české účasti na EXPO 2020 buď etabluje, nebo rozšíří stávající podnikatelskou základnu. Tu ze značné části tvoří firmy podnikající právě v oblasti architektury, staveb ocelových konstrukcí, IT služeb, užitého designu.