Stálá expozice

Národní expozici České republiky tvoří sedmnáct jedinečných exponátů.

Technologickým i expozičním jádrem pavilonu je systém S.A.W.E.R. Zařízení, které samostatně vyrábí vodu ze vzduchu pouze s pomocí solární energie, zavlažuje zahradu vysázenou v dubajském písku a ukazuje, jak stvořit oázu v poušti. Principy inovací a patentů ČVUT a AV ČR odhaluje návštěvníkům podzemní nika v zahradě a didaktická stěna ve vstupní galerii.

Tady z pramene vyrůstá Srdce pavilonu – ocelové kapiláry nechávají po sobě a po skleněných embryích stékat chladnou vodu, prorůstají stěnami a vytváří Mrak stínící návštěvníky i zahradu. Dílo Jana Dostála je největší ručně tvarovanou sochou z nerezavé oceli na světě. Do prvního patra pak návštěvníci stoupají kolem stejně monumentální světélkující instalace společnosti LASVIT, navržené Maximem Velčovským. Exponát s názvem Golden Rain je vyroben z kovových vláken a skla, a propojuje tradiční sklářskou výrobu s moderními technologiemi.

Další dva stálé exponáty jsou umístěny v rotační expozici, která se během EXPO obměňuje: prvním z nich je plastika Fenix Energy od Jakuba Nepraše, která zobrazuje tok času a energie, na níž je dnešní civilizace závislá, a ve druhé vrstvě pak duševní svět člověka. Na dílo s vnitřní projekcí navazuje abstraktní malba Adély Olivy Butterfly Effect, která vznikla pod patronátem Galerie Kroupa, a která zobrazuje rovnováhu živlů a lidského myšlení.

Stálou expozici „The Country for the Future“ otevírá interaktivní exponát The Future of Manufacturing - stěna osobních 3D tiskáren od společnosti Průša Research tiskne díly skládačky, z nichž návštěvníci pavilonu staví trojrozměrnou sochu. Ta se odráží v instalaci s názvem Fluidum autorů Petra Vacka a Adama Ciglera - kinetická soustava pětaosmdesáti roboticky ovládaných zrcadel, které přetváří odraz diváka a jeho okolí jako vertikální vodní hladina.

Budoucnost trojrozměrného tisku představuje i Compostable NonOilen Robotyping – robotické rameno, které vzniklo ve spolupráci společnosti Fillamentum s univerzitami VUT Brno a UTB Zlín. Technologie využívá pro tisk zcela novou a ekologickou náplň z pouštního písku a degradovatelného bioplastu vyrobeného z odpadních tuků. Na technologii navazuje další plně automatizovaný exponát We Speak Plantish od společnosti PSI. Fenotypizační linka dokáže číst genetické informace rostlin jen na základě jejich reakcí na světlo a hudbu.

Dalším exponátem je instalace Under the Wings of Fenix, která spojuje tři světově jedinečné technologie a prezentuje řešení, jak šetrně vyrábět a efektivně skladovat elektrickou energii: jaderný minireaktor chlazený solí, tedy patent Centra výzkumu Řež, může zásobovat město, ale třeba také kosmickou loď; nadbytečnou energii pak pomohou uskladnit bateriová úložiště v kombinaci s řízením energetických toků společnosti Fenix Group, která vyvíjí technologie na řízení energetických toků v domech, komplexech či celých městech. Maketu energeticky soběstačného regionu pak doplňuje nanooptika společnosti IQ Structures.

Centrálním exponátem je Venus - největší leštěná skleněné socha na světě od Vlastimila Beránka, která přímo komunikuje s dvojjediným exponátem Lázní Darkov a společnosti Crystal Caviar: skleněné plastiky Darkov Waves od stejného autora jsou vystaveny ve vodních sloupech a s bronzovými manžetami, na nichž rostou krystaly léčebné solanky. Její léčivé účinky a zdravotní procedury bude odhalovat virtuální realita, které návštěvníky přenese do Lázní Darkov a promění je na krátký čas v lázeňské hosty.

Vlastimil Beránek navrhl i plastiky zdobící střešní SkyBar pavilonu. Skleněné sousoší Lovers propojuje spirály v barvách vody a písku a prolínání milence v modré a milenky v ambrové vytváří iluzi zelené – stejně jako S.A.W.E.R. vyrábí vodu ze vzduchu a ozeleňuje poušť. A více než dva metry vysoká socha Black Bone je vyrobená z šest tisíc let starého subfosilního dubu, jedinečného materiálu, který z hlubin země doluje a do světa vrací společnost Subfossil Oak.

Původní podobu pravěkých kmenů, v nichž jsou ukryty informace z konce doby ledové, odhalí Subfossil Forest, který v zahradě pavilonu navazuje na pouštní oázu a vede návštěvníka k vůbec největšímu exponátu národní expozice – k téměř pětimetrové soše Victoria Robotorum, kterou Jaroslav Róna vytvořil z jediného kusu žuly. Dílo, které vzniklo sto let od premiéry hry R.U.R. v Národním divadle, odkazuje na archeologické památky již zaniklých civilizací, před kterými se člověk v obdivu a s mrazením v zádech sklání, a současně ho varuje před sebezničením.

Dva poslední exponáty propojují expozici s národní restaurací. Alga Oasis Mikrobiologického ústavu AV ČR připomíná skleněnou palmu a prezentuje princip fungování zařízení pro kultivaci řas, zvaného fotobioreaktor. Ten umožňuje využití lehce dostupných zdrojů jako jsou voda, světlo a vzduch a přetvořit je v nově upotřebitelný produkt. Její autor, multimediální umělec Michal Kohút vytvořil design, který spojuje uměleckou techniku s moderní technologií. Hydroponická stěna společnosti GreeenTech, která je umístěna přímo v restauraci, pak umožňuje kuchařům ochucovat pokrmy podávané hostům čerstvými bylinkami přímo před jejich očima.

Vizualizace