Stálá expozice

Stálou expozici tvoří deset exponátů.

Prvním z nich je exponát s názvem Srdce pavilonu - kašna, do které bude voda stékat z organických kapilár vyrobených ze stejného materiálu jako spletený mrak stínící zahradu okolo národního pavilonu. V přízemí pavilonu bude umístěn také systém S.A.W.E.R. – zařízení, které funkčně integruje pět českých patentů a inovací vědců ČVUT a AV ČR, samostatně vyrábí vodu ze vzduchu pouze s pomocí solární energie a kultivuje poušť - technologie schopná stvořit oázu v písku. Fungování systému bude působivými animacemi podrobně popisovat didaktická stěna. Voda, kterou systém S.A.W.E.R. vyrobí, bude použita na závlahu zahrady kolem národního pavilonu.

Do prvního patra budou návštěvníci vstupovat kolem monumentální instalace od společnosti LASVIT, která je navržena Maximem Velčovským. Exponát s názvem Golden Rain bude vyroben z kovových vláken a skla a bude propojovat tradiční výrobu skla s moderními technologiemi. Celá instalace bude složena z desítek jednotlivých zlatavých proudů a uvnitř každého z nich budou umístěny skleněné kapky, které budou pomocí dynamického nasvícení pulzovat v prostoru.

Tyto tři exponáty bude doplňovat dalších sedm stálých instalací. Dvě z nich budou umístěny v prostorech rotační expozice – exponát zvaný Phoenix Energy od Jakuba Nepraše, který zobrazuje dvě vrstvy, významově fungující odlišně - spodní vrstva ukáže návštěvníkovi vnímání času a materiální sféry, na které je dnešní civilizace závislá, zatímco horní vrstva bude demonstrovat, jakým způsobem by se měl člověk věnovat duševní sféře a péči o ní. Na tento exponát bude přímo navazovat abstraktní malba Adély Olivy s názvem Six Elements, která vzniká pod patronátem Galerie Kroupa, a která zobrazuje rovnováhu živlů a lidského myšlení.

Další část pavilonu, která poskytne prostor pro stálé instalace, je expozice s názvem „The Czech Republic: The Country for the Future“.

Tu otevírá Prusa 3D Farm – interaktivní stěna osobních 3D tiskáren od společnosti Průša Research, které vytvářejí trojrozměrné prvky skládačky, kterou sestavují návštěvníci pavilonu v reálném čase. Následuje 3D Arm – robotické rameno, které vzniká ve spolupráci univerzit VUT, UTB a společnosti Fillamentum a prezentuje myšlenku materiální udržitelnosti a technologického pokroku a které využívá pro 3D tisk písek a degradovatelný bioplast z odpadních tuků.

Exponátem přímo navazující na robotické rameno, je exponát We Speak Plantish – plně automatizovaná robotická linka od společnosti PSI, která dokáže přečíst, jak rostliny reagují na různé podmínky a šoky a na základě zjištěných dat navrhnout vhodnou péči o ně. V národním pavilonu tedy návštěvníci zjistí, jak rostliny reagují například na hudbu, kterou budou moci přímo na místě zahrát rostlinám na skleněné vodní varhany od Petra Nikla – další exponát zvaný Darkov Waves. Tento exponát bude centrálním prvkem relaxační zóny, protože vyvýšena platforma umožní návštěvníkům zde sedět, relaxovat a sledovat zbytek výstavního prostoru.

Posledním vnitřním exponátem je skleněná plastika Vlastimila Beránka s názvem ICE, která se pyšní titulem největší leštěné skleněné plastiky na světě.

Vizualizace