Partneři & odkazy

Dveře českého pavilonu na EXPO 2020 jsou otevřené všem zájemcům, kteří se chtějí představit v SAE a mají co nabídnout

Kancelář generálního komisaře (KGK) je podobně jako na EXPO 2015 v Miláně připravena otevřít dveře národního pavilonu vystavovatelům, kteří mají zájem a především co předvést.

Tématem EXPO 2020 je „Connecting Minds, Creating the Future“ a koncepce české expozice s názvem „Czech Spring“ počítá s prezentací české vědy, průmyslu a soudobého designu.

Technologickým srdcem pavilonu bude systém S.A.W.E.R. (solar-air-water-earth-resources), který vyrábí vodu ze vzduchu s pomocí solární energie a kultivuje poušť s pomocí podpovrchových kultur. Uměleckým jádrem expozice se stane monumentální instalace designového skla navržená Maximem Velčovským a vyrobená společností LASVIT.

Každé dva týdny pak v rotační expozici nalezne prostor společenství českých firem, jejichž práce a výrobky obstojí i v celosvětovém srovnání a mohou podpořit prezentaci České republiky jako moderní a konkurenceschopné země. Připravená témata i zcela volné kapacity rotační expozice prezentovala KGK ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy 2. 10. 2018 na MSV Brno a ve spolupráci s Czech Business Council 25. 9. 2018 v Dubaji.

Partneři národní účasti na EXPO 2020 – ať už dodavatelé materiálu, pronajímatelé expozice či investoři doprovodných programů – získají i marketingové a reklamní služby v hodnotě odpovídající výši jejich investic. A k dispozici jim bude také multimediální jednací sál a přilehlá restaurace s kapacitou až 80 osob.

Dveře na EXPO 2020, kterou má podle organizátorů navštívit na 25 milionů lidí, jsou otevřeny. Nicméně zástupci různých odvětví - od 3D technologií a robotiky po současný design a výtvarné umění – již jednají o konkrétních datech a formách prezentace a kapacity pavilonu nejsou neomezené. KGK předpokládá, že 90 % expozice bude obsazeno již do konce roku 2018.

Půdorys pavilonu s popisem místností

Plánované tematické výstavy v rotační expozici

 • 11/2020 (1. 11. – 15. 11.)
  ČESKÉ LÁZNĚ
 • 11/2020 (16. 11. – 30. 11.)
  VODA PRO ŽIVOT
 • 12/2020 (1. 12. – 15. 12.)
  ČESKÝ DESIGN
 • 12/2020 (16. 12. – 30. 12.)
  ČESKÉ POKLADY
 • 01/2021 (31. 12. – 14. 1.)
  ČESKÉ 3D
 • 01/2021 (15. 1. – 29. 1.)
  ČESKÝ ROBOT
 • 02/2021 (30. 1. – 13. 2.)
  ČESKÉ NANO
 • 02/2021 (14. 2. – 28. 2.)
  ČESKÉ REKORDY
 • 03/2021 (1. 3. – 15. 3.)
  ČESKÁ ENERGIE
 • 03/2021 (16. 3. – 30. 3.)
  ČESKÉ UNIVERZUM
 • 04/2021 (1. 4. – 10. 4.)
  ČESKÁ VĚDA


Partneři

Partneři národní expozice

Mediální partner

Partnerské instituce