Koncepce pavilonu

Organizátoři zdůrazňují, že zcela zásadním prvkem bude pro provoz a hodnocení pavilonů a expozic jejich ekologická udržitelnost – pavilon ČR proto bude v maximální možné míře demontovatelný, bude zohledňovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a jeho provoz bude energeticky co nejméně náročný; tím zcela zásadně přispěje k subtématům „Opportunity, Mobility, Sustainability“.

Koncepce Českého pavilonu na EXPO 2020 vychází z povahy České republiky jako přírodní lokality, vyzdvihuje její výjimečné vlastnosti v mezinárodním kontextu a zužuje výběr inovací na oblast, kde čeští vědci a průmysl mohou originálním způsobem přispět k tématu EXPO 2020 v Dubaji „Connecting Minds, Creating the Future“ a subtématům „Opportunity, Mobility, Sustainability“.

Zvláštní důraz kladou organizátoři s ohledem na polohu a přírodní podmínky Dubaje na zacházení s vodou – technologie zakomponované do konstrukce národního pavilonu budou využívat solární energii pro výrobu vody ze vzduchu, přičemž právě tato technologie se stane symbolickým i faktickým klíčem k tématu „Connecting Minds, Creating the Future“.

Systém s pracovním názvem S.A.W.E.R. (Solar-Air-Water-Energy-Resources) bude vyrábět vodu ze vzduchu jen s pomocí solární energie a kultivovat poušť. Je dílem vědců několika oborů – od elektrotechniků po botaniky – a z ryze praktického hlediska lze konstatovat, že voda jako součást pavilonu bude s ohledem na počasí v Dubaji přitahovat návštěvníky ještě více, než na EXPO 2015 v Miláně.

Podzemní palác