Rotační expozice

Expozice partnerských regionů a spoluvystavovatelů, jejichž výstavy budou rotovat ve čtrnáctidenních cyklech. Návštěvníkům českého pavilonu se představí to nejlepší z cestovního ruchu, lázeňství, průmyslu i regionálních potravin.