Organizátoři ocenili exponát We Speak Plantish jako jedenáctý nejzajímavější na celé EXPO

29. 3. 2022

Autonomní fenotypizační jednotka společnosti Photon Systems Instruments s poetickým názvem „Mluvíme řečí rostlin“ se dostala na jedenácté místo mezi dvaceti exponáty, které podle organizátorů EXPO v Dubaji návštěvníci nesmí minout.

„Musíme si uvědomit, že exponát We Speak Plantish není jedenáctým z dvaceti, ale jedenáctým z několika tisíc, které na EXPO vystavuje sto devadesát dva zemí,“ nešetří uznáním generální komisař Jiří F. Potužník, „navíc nejde o projekci, či model, ale o plně funkční technologii, kterou společnost PSI na své náklady nejen vyvinula, ale v českém pavilonu i instalovala a provozuje ji.“

Technologie, která na základě reakcí rostlin na světlo dokáže určit nejen jejich okamžitou potřebu, různé druhy stresu či případné onemocnění, ale také při dlouhodobém sběru a analýze dat i kvalitu jejich genetické výbavy, je součástí stálé expozice Country for the Future a před očima návštěvníků funguje samostatně jen s dálkovou kontrolou z Drásova u Brna už půl roku.„O přístroj, který je schopen zobrazit složité procesy probíhající v rostlinách – jinými slovy který je schopen rozumět jejich řeči, mají zájem nejlepší univerzity po celém světě, jako například Oxford, Cambridge, Stanford a další“, komentuje zájem světových vědeckých institucí ředitel PSI Martin Trtílek, „a na řadě z nich je firma PSI již nainstalovala“.

Minulý týden ocenila odborná komise mezinárodního časopisu EXHIBITOR stříbrnou cenou technologii S.A.W.E.R., která vyrábí samostatně vodu i ze suchého vzduchu, a která dokáže stvořit oázu v poušti. V české expozici je pak vedle uměleckých děl k vidění deset dalších původních inovací z oblasti energetiky, 3D tisku, nanotechnologií a botaniky – a tři dny před koncem první Světové výstavy v arabském světě jí prošlo už na milion a čtvrt lidí.

Fotogalerie