Česká republika zná podobu pavilonu pro Světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji

21. 6. 2018

Národní pavilon na Všeobecné světové výstavě Expo 2020 v Dubaji vyroste podle architektonického návrhu mladých českých architektů společnosti Formosa AA s.r.o., kteří zároveň působí jako doktorandi fakulty architektury ČVUT. Postaví ho mezinárodní konsorcium společností MCI Prague s.r.o. a švýcarské firmy NÜSSLI. Česká republika si od realizátorů budovu podobně jako na Expo 2015 v Miláně jen pronajme – zaplatí za ni 84 milionů korun.

Odbornou komisi architektů, kterou tvořili architekti Eva Jiřičná, Miroslav Řepa, Zdeněk Lukeš, Michael Klang, David Vávra a zástupci akademické, umělecké a podnikatelské obce Tomáš Matuška, Jan Kukla a Radek Špicar, oslovil vítězný návrh originálním pojetím organické struktury obrůstající kvadratické linie výstavního prostoru.

„Vítězný návrh je podle mého soudu jediný, který sjednocuje architektonické řešení pavilonu s hlavní myšlenkou expozice, kterou se chce Česká republika v Dubaji prezentovat,“ uvedla mezinárodně uznávaná architektka a členka odborné komise Eva Jiřičná.

Technologickým jádrem národní expozice bude systém S.A.W.E.R. vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur, který vyvíjejí vědci AV ČR a ČVUT. Uměleckou expozici vytvoří monumentální instalace designového skla, kterou na své náklady vyrobí podle návrhu Maxima Velčovského společnost LASVIT. V pavilonu bude prostor i pro českou restauraci a pro dvoutýdenní rotační výstavy.

Do finále výběrového řízení na realizátora pavilonu České republiky pro Expo 2020 v Dubaji, které se odehrálo 1. června 2018 v Národním technickém muzeu, se dostalo pět návrhů – dalších pět muselo být vyřazeno již při předkládání předběžných návrhů a šestý při podání soutěžních modelů.

„Je tristní, že i u tak velkého projektu jako je Všeobecná světová výstava, doručí někdo mnohatýdenní práci architektů a statiků po uplynutí stanovené lhůty – zákon nám pak neumožňuje nic jiného, než takové návrhy vyřadit, což se bohužel stalo několika českým i zahraničním uchazečům,“ komentoval průběh soutěže generální komisař Jiří František Potužník.

Český pavilon se bude nacházet v zóně „Sustainability“ na pozemku s plochou 2 200 metrů čtverečních a bude stejně jako na Expo 2015 v Miláně první u jednoho z hlavních vstupů na výstaviště. Organizátoři předpokládají, že Světovou výstavu, která potrvá od 20. října 2020 do 10. dubna 2021, navštíví 25 milionů lidí – z toho 70 % ze zahraničí.

Fotogalerie