Konference FORUM 2000 Building Bridges for a Global Future je u konce

18. 11. 2021

Prostřednictvím nastolených témat vyzvalo FORUM 2000 k respektování demokratických hodnot a lidských práv, k posilování náboženské a etnické tolerance a k pokračování v odkazu Václava Havla. Jednalo se o výjimečnou událost na EXPO 2020 Dubai v rámci týdne tolerance a inkluzivity. Mezi vystupujícími byli mimo jiné český katolický kněz, filozof a prezident České křesťanské akademie - Tomáš Halík, rabín Elie Abadie z židovské rady ve Spojenych arabských emirátech, či doktorka Hawaa Althahak Almansoori, členka federální národní rady Spojených arabských emiratů.

První část konference se věnovala mezináboženskému dialogu a odkazovala k úvaze Václava Havla o „globálním morálním minimu“, vycházejícím ze základních hodnot a principů, sdílených všemi hlavními světovými náboženstvími.

Druhá část konference se pak zabývala významem vzdělání a aktivního občanství pro svobodnou, otevřenou a tolerantní moderní společnost. Vzdělání je nejsilnějším nástrojem pro utváření společnosti. Má ale opravdu pozitivní efekt na zvyšování tolerance a respektu k odlišnostem, jak se obecně věří? Jak jeho roli ovlivňuje dnešní digitální svět?

O nadaci FORUM 2000

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.

Fotogalerie