Češi vystoupili na konferenci v rámci Knowledge and Learning Week

21. 12. 2020

Na EXPO Dubai proběhl další tematický týden – tentokrát na téma „vědomosti a učení“, kterého se účastnila i Česká republika. Při této příležitosti živě vystoupila prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy – profesorka Radka Wildová, a také Klára Vodenková, studentka Gymnázia Na Zatlance, která prostřednictvím této konference představila veřejnosti příběh robotů Radia a Heleny sepsaného podle divadelní hry Karla Čapka R.U.R., ke kterému vytvořila původní ilustrace.

Profesorka Radka Wildová zahájila svůj živý vstup představením Univerzity Karlovy a dále hovořila na téma „současné výzvy ke zlepšení kvality vzdělávání“.

„Vzdělávání musí reagovat na aktuální výzvy, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacích systémů, jejich inovacím, otevřenosti a vzájemné prostupnosti. Tato témata byla nastolena v pre-conference prezentaci a podrobně budou diskutována na odborných aktivitách UK na EXPO 2020.“ Uvedla profesorka Wildová.

Klára Vodenková vytvořila ilustrace k příběhu, jenž reprezentuje Českou republiku v digitální knize „Dětské pohádky z celého světa“. Tu organizátoři vydali rok před zahájením první Všeobecné světové výstavy v arabském světě a nyní prezentují nejzajímavější povídky - v rámci každého tematického týdne je tvůrci předčítána některá z nich, a právě příběh robotů Radia a Heleny byl organizátory vybrán pro týden vzdělání.

Obě vystoupení je možné pustit si na Youtube kanálu Expo 2020 Dubai.