Česká republika podpořila návrh na odložení EXPO 2020 v Dubaji o rok

28. 4. 2020

Česká republika v pondělí 27. 4. 2020 podpořila návrh organizátorů Všeobecné světové výstavy na odložení EXPO 2020 v Dubaji o jeden rok. Učinila tak jako jedna z prvních zemí, které mají hlasovací právo v Mezinárodním úřadu pro výstavy (Bureau International des Expositions – BIE) – ten jediný totiž může o změně termínu EXPO rozhodnout.

Organizátoři EXPO 2020 v Dubaji navrhují posunout začátek první Světové výstavy v arabském světě z 20. října 2020 na 1. říjen 2021 a ukončení z 10 dubna 2021 na 31. březen 2022. Důvodem je celosvětová pandemie choroby COVID-19, která má dopad jak na přípravy expozic, tak na předpokládanou návštěvnost EXPO.

Pro schválení návrhu potřebuje BIE souhlas dvou třetin členských států s hlasovacím právem – těch je 113 a pro změnu tedy stačí 75 hlasů. BIE přijal požadavek dubajských organizátorů EXPO oficiálně 21. dubna a již v pátek 24. dubna vyzval své členy k hlasování formou diplomatických nót. České ministerstvo zahraničních věcí podpořilo odklad EXPO hned v pondělí dopoledne.

„Otevřít Světovou výstavu v neúplném či nehotovém stavu a s nízkým počtem návštěvníků by bylo nesmyslné, což dle mého soudu musí uznat i ostatní státy“, komentuje postoj ČR generální komisař národní účasti a člen Steering Committe na EXPO 2020 Jiří František Potužník, „my nicméně pavilon dostavíme dle původního plánu a podle definitivního rozhodnutí BIE předložíme MZV a partnerům upravenou koncepci naší účasti na EXPO v Dubaji.“

Pravidla BIE dávají hlasujícím členům na vyjádření postoje (pro-proti-zdržuji se) pět týdnů, tedy do 29. 5. 2020. Z jednání Steering Committee a dalších neoficiálních zdrojů nicméně vyplývá, že rozhodnutí bude pravděpodobně vahou pětasedmdesáti hlasů učiněno již na přelomu dubna a května.