Kancelář generálního komisaře vyhlašuje výběrové řízení na realizátora Národního dne na EXPO 2020 v Dubaji

30. 1. 2020

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji vyhlásila 30. 1. 2020 zadávací řízení na realizátora Národního dne. Dodavatelé mohou nabídky podávat do 13. 3. 2020 do 10.00 hodin.

Pro národní den má Česká republika rezervovaný termín 21. 3. 2021. Během tohoto dne bude návštěvnost pavilonu několikrát vyšší a nejen pozornost hostů, ale také organizátorů a tamějších médií bude směřovat k České republice. Program by měl tedy obsahovat výjimečné umělecké výkony a divácky atraktivní vystoupení, které obstojí v mezinárodní konkurenci.

Více informací k zadávacímu řízení najdete v sekci Výběrová řízení