Pozvánka na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

29. 9. 2017

Zveme vás na 59. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, kde proběhne prezentace k zahájení činnosti Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 (KGK) v Dubaji. KGK se bude podílet na expozici Exportního domu.

10. října 2017, 11:00–13:00 hod., MSV Brno – Exportní dům

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji (KGK) zahájila svou činnost 1. 9. 2017 na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 6. 2017.

V rámci Exportního domu zaštítěného Ministerstvem zahraničí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem obrany představí KGK 10. 10. 2017 na MSV Brno vítěznou koncepci Czech Spring.

Projekt účasti České republiky počítá se stavbou původního pavilonu a s národní expozicí, kterou bude tvořit technologická, výstavní a zážitková část.

Jádrem technologické expozice bude systém S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resource) vyrábějící vodu ze vzduchu s pomocí fotovoltaické energie a kultivující poušť s pomocí mykorhizních kultur.

Výstavní expozici bude tvořit stálá instalace designového skla a rotační expozice, která se bude měnit každé dva týdny.

Součástí pavilonu bude rovněž restaurace s lázeňskou zahradou, v níž bude návštěvníkům umožněn přístup do vodní oázy zavlažované systémem S.A.W.E.R.

Rozpočet účasti ČR na EXPO 2020 je stanoven v intervalu 250–310 milionů korun, přičemž do něj podobně jako na EXPO 2015 v Miláně významně přispějí i soukromé firmy.

Prezentace se účastní zástupci organizátorů EXPO 2020 z Dubaje, zástupci MZV ČR, manažeři KGK, vědečtí pracovníci ČVUT (UCEEB) a partneři z řad státních agentur i soukromých firem.

Prostor pro osobní jednání s médii je vyhrazen po prezentaci za účasti Generálního komisaře Jiřího F. Potužníka, manažera pavilonu Pavla Hrůzy a marketingové manažerky Lenky Maršálkové.

Program Czech Spring – účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

11:00
Zahájení prezentace Účast ČR na EXPO 2020 v Dubaji
11:05
Spot EXPO 2020 Dubai (přednášející: zástupce velvyslanectví U. A. E.)
11:10
Prezentace konceptu organizátorů EXPO 2020 (j.e. Al Maainah – UAE ambassador TBC/Maitha Alowais – Country manager EXPO 2020)
11:20
Prostor pro otázky
11:35
Prezentace konceptu účasti ČR na EXPO 2020 (KGK – Jiří F. Potužník)
11:45
Prezentace výstaviště a pavilonu (KGK- Pavel Hrůza)
11:55
Prezentace možnosti partnerství (KGK – Lenka Maršálková)
12:05
Prezentace pana náměstka Martina Tlapy (MZV)
12:10
Prezentace systému S.A.W.E.R. (UCEEB – Lukáš Ferkl)
12:20
Prostor pro otázky
12:25
Prezentace partnerů KGK (GGC – Zuzana Babilonová)
12:35
Spot partnerů KGK (LASVIT, INELS)
12:45
Prezentace partnerů KGK (LASVIT – Jan Kukla)
12:55
Prezentace partnerů KGK (INELS – Jiří Konečný TBC)
13:05
Spot České lázeňství (CzechTourism – Kateřina Setunská)
13:15
Prezentace Českého lázeňství (CzechTourism – Kateřina Setunská)
13:25
Prostor pro otázky
13:30
Pozvání k jednání mezi čtyřma očima, ukončení prezentace Účast ČR na EXPO 2020 v Dubaji

Těšíme se na osobní setkání v Brně!

Kontakt: Lenka Maršálková (marsalkova@czexpo.com)
Registrace: http://mzv.reservanto.cz