Government resolution

ze dne 26. června 2017 č. 479

k účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Vláda

 1. souhlasí
  1. s účastí České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (dále jen „EXPO 2020“),
  2. s koncepčním návrhem účasti České republiky na EXPO 2020, zpracovaným Mgr. Jiřím Potužníkem, uvedeným v části IV materiálu čj. 580/17,
  3. se zvýšením systemizace Ministerstva zahraničních věcí v letech 2017 až 2021 o čtyři pracovní místa v Kanceláři generálního komisaře tak, jak je uvedeno v části II materiálu čj. 580/17;
 2. schvaluje rozpočet účasti České republiky na EXPO 2020 na léta 2017 až 2021 s tím, že dojde v tomto období ke zvýšení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši o 160 mil. Kč;
 3. jmenuje Mgr. Jiřího Potužníka generálním komisařem účasti České republiky na EXPO 2020;
 4. ukládá
  1. ministru zahraničních věcí
   1. oznámit vládě Spojených arabských emirátů záměr České republiky zúčastnit se EXPO 2020,
   2. informovat vládu do 30. listopadu 2017 a následně vždy každého půl roku o postupu příprav účasti České republiky na EXPO 2020,
  2. ministru financí
   1. uvolnit z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na rok 2017 finanční prostředky ve výši 8 mil. Kč na zabezpečení účasti České republiky na EXPO 2020,
   2. zvýšit v návaznosti na bod II tohoto usnesení a podle části II materiálu čj. 580/17 výdaje kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o částku 20 mil. Kč v roce 2018, o částku 35 mil. Kč v roce 2019 a o částku 65 mil. Kč v roce 2020 oproti výdajům uvedeným ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 až 2020,
   3. zahrnout finanční zajištění účasti České republiky na EXPO 2020 ve výhledu státního rozpočtu České republiky na rok 2021, a to ve výši 32 mil. Kč,
  3. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministrům zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, kultury, zemědělství, obrany a ministryni pro místní rozvoj spolupracovat s generálním komisařem účasti České republiky na EXPO 2020 při přípravě a realizaci účasti České republiky na EXPO 2020.

Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr životního prostředí,
ministři financí, zahraničních věcí,
průmyslu a obchodu, kultury,
zemědělství, obrany,
ministryně pro místní rozvoj


Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády