Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro životVýběrová řízení

Na této stránce budou uveřejněná všechna výběrová řízení, která bude kancelář generálního komisaře vypisovat v souvislosti s přípravami české účasti na všeobecné výstavě EXPO Milán 2015. Veřejnou zakázkou je podle § 7 ZVZ zakázka realizovaná na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle ZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

Zadavatel veřejné zakázky je Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO, jejímž jménem jedná Generální komisař, a to v souladu s jejím statutem a organizačním řádem. Generální komisař, a to z titulu statutárního orgánu KGK, vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jmenuje hodnotící komisi, činí všechna rozhodnutí v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky, zejména rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení, o vyloučení uchazeče, výběru nejvhodnější nabídky, zrušení zadávacího řízení, podpisu smlouvy a jejích dodatků.

Úvodní konference pořádaná v souvislosti s vypsaným výběrovým řízením na realizátora pavilon účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně se uskuteční 24. října 2013 od 14 hodin v sídle Kanceláře generálního komisaře (KGK), v Rytířské 31, Praha 1. Prosíme Vás, abyste svou účast potvrdili do 21. 10. 2013 na email: streglova@czexpo.com Úvodní konference se koná namísto prohlídky místa plnění veřejné zakázky.

Úvodní konference bude sloužit zejména k tomu, aby KGK potenciálním uchazečům sdělila své základní představy, požadavky a očekávání týkající se zejména Studie řešení, která budou součástí nabídky. Upozorňujeme proto, že jakékoliv informace a sdělení poskytnuté uchazečům v průběhu úvodní konference mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za dodatečné informace k zadávacím podmínkám, zejména zadávací dokumentaci. Případné dodatečné informace budou v souladu se zadávací dokumentací uchazečům poskytnuty na základě jejich písemné žádosti.

Odkazy

Ke stažení

Koncese na restauraci a obchod pavilonu účasti ČR na EXPO

Věstník veřejných zakázek – Oznámení o zahájení koncesního řízení (11. 2. 2014)

Výběrové řízení na projekční audiovizuální systém pro pavilon účasti ČR na VSV EXPO 2015

Výběrové řízení na realizátora pavilonu