Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro život
EXPO 2015

EXPO 2015 se uskuteční od května do října v italském Milánu. Zaměřuje se na klíčové otázky udržitelného rozvoje a chce se stát globální příležitostí pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů při výrobě a pěstování potravin. Ústřední myšlenkou je přitom otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pitné vody.

Dílčí témata

  • zabezpečení dodávek a kvality potravin a pitné vody
  • boj s chudobou, podvýživou a hladomorem, které ročně postihují na 850 milionů lidí
  • prevence proti epidemiím a civilizačním chorobám včetně obezity, kardiovaskulárních nemocí a rakovině
  • podpora výzkumu a inovací pro zlepšení kvality a nutričních hodnot potravin
  • vzdělávání v oblasti správné výživy a zdravého životního stylu se zaměřením na mládež, zdravotně postižené a starší generaci
  • zhodnocení kulturních a národních kulinářských tradic

EXPO 2015 dává prostor i úspěchům vědy a techniky

  • pro zachování biologické rozmanitosti, pro ochranu životního prostředí, pro udření rovnováhy zemědělských ekosystémů, pro zvyšování kvality a bezpečnosti potravin, v oblasti vzdělávání a výchovy správné výživy a zdravého životního stylu
  • při identifikaci nejlepších metod kontroly potravinářské výroby (včetně inovací v oblasti biotechnologií, které nesmějí ohrožovat zdraví ani životní prostředí člověka), při zajišťování kvalitních potravin a nezávadné vody pro konzumaci i zemědělské účely
  • v oblasti hledání nových zdrojů potravy v regionech nedostatečně rozvinutým zemědělstvím, nebo postižených suchem či negativními důsledky odlesňování půdy a znečišťování vod