Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro životPartneři

Partneři expozice

NAFIGATE Corporation a. s.

nafigate.com

Společnost NAFIGATE Corporation propojuje experty z oblasti vědy a buduje globální centrum excelence, jehož cílem je transfer hi-tech produktů a inovativních technologií. Přináší na globální trh projekty zaměřené na vývoj nové energeticky úsporné generace nanovlákenných membrán pro technologie čištění vody a vzduchu, textilní průmysl či baterie.

Další klíčovou aktivitou NAFIGATE Corporation je transfer biotechnologie Hydal, která využívá použitý fritovací olej pro výrobu biopolymeru PHA. První pilotní linka a továrna se buduje v Suzhou v Číně.

V českém pavilonu je NAFIGATE Corporation partnerem uměleckého monumentu Lukáše Rittsteina, který vyjadřuje spojení vědy a techniky s přírodou a životem. Vyjadřuje tak i vizi společnosti: vybudovat lepší život díky nejlepším technologiím – s čistým vzduchem, vodou a bez syntetických plastů. Umělecký monument je doplněn exponátem prezentujícím technologie čištění vody nanovlákennou membránou.

+ více informací

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

www.ueb.cas.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (ÚEB) je jedním z ústavů Akademie věd České republiky, jehož hlavním posláním je základní výzkum. Zabývá se experimentálním výzkumem v oboru rostlinné biologie. V laboratoři prof. Jaroslava Doležela byla vyvinuta řada originálních postupů, které významně přispívají k poznávání dědičné informace rostlin.

Příspěvkem světového významu je třídění chromozómů pomocí průtokové cytometrie, které usnadnilo čtení velmi složité dědičné informace pšenice a některých dalších hospodářsky významných plodin. Právě příspěvek k rozluštění genetické informace pšenice olomouckou laboratoří je prezentován v českém pavilonu na Expo 2015, a to uměleckou expozicí ztvárněnou Federicem Diázem pod názvem „Subliminal“. Expozice bude doprovázena uměleckým dokumentem představujícím cestu k dosažení vědeckých výsledků.

+ více informací

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

www.uochb.cz

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR byl při svém vzniku před šedesáti lety postaven na neobvyklé koncepci – detailně zkoumat důležité otázky živé přírody jak z čistě chemického pohledu, tak zároveň i z biologického pohledu fyziologie, biochemie a medicíny. Tyto dvě linie výzkumu se stále vzájemně doplňují a inspirují.

Pro český pavilon připravil ÚOCHB expozici, která je součástí takzvané Laboratoře života. Přibližuje návštěvníkům vznik civilizačních chorob, ale především upozorňuje na to, že za své zdraví většina z nás nese osobní zodpovědnost. A pokud osobní zodpovědnost z různých důvodů selže, nastupuje věda - výzkum, vývoj, aplikace – práce v laboratoři.

+ více informací

BLOCK, a. s.

block.cz

Akciová společnost BLOCK® se od svého založení v roce 1991 orientuje na komplexní služby v projektové přípravě, výrobě, výstavbě a následném servisu investičních celků s náročnými technologiemi a vysokou kvalitou prostředí (čisté prostory).

Profiluje se jako inženýrsky zaměřená firma se silným architektonickým a projekčním útvarem a zkušenou skupinou techniků, technologů a inženýrů pro realizaci náročných staveb. Součástí činností společnosti je rovněž kvalitní servis čistých prostor a systému klimatizace, topení, chlazení, měření a regulace.

V českém pavilonu představí společnost BLOCK izolátor, zařízení, které se používá například ve farmacii, biotechnologii, speciální chemii či elektrotechnice. Je vyrobeno jako jedinečný kus, jehož design je světovým unikátem. Skládá se ze dvou komor, které jsou mezi sebou propojeny tunelem. Ten v praxi slouží k přesunu materiálu mezi jednotlivými komorami. Na EXPO je však funkce izolátoru pouze estetická a bude dokreslovat prostředí expozice Laboratoře života. Uvnitř izolátoru je k vidění umělecké dílo.

+ více informací

Bioveta, a. s.

www.bioveta.cz

Akciová společnost Bioveta se sídlem v Ivanovicích na Hané je dynamická moderní farmaceutická společnost vyrábějící kvalitní, účinné a bezpečné veterinární přípravky. Společnost má ve svém portfoliu přibližně 180 druhů přípravků, které jsou určeny pro diagnostiku, prevenci a léčbu onemocnění hospodářských a domácích zvířat.

Nejvýznamnější skupinou přípravků jsou vakcíny a hormonální přípravky. Bioveta prodává své výrobky ve více než 80 zemích světa. V roce 2014 celkové tržby společnosti překročily jednu miliardu korun. Společnost zaměstnává téměř 600 lidí.

Společnost Bioveta se prezentuje v rámci expozice Laboratoř života formou uměleckého díla - plastiky, jejímž autorem je akademický sochař Lukáš Rittstein. Socha představuje koně, na jeho zádech sedí pták a u nohou pes. Součástí sochy je moderně ztvárněný had z Aeskulapovy hole v reliéfní podobě. Sousoší zvířat pokračuje do tvaru límce (prodloužená část sochy). Dílo symbolizuje spojení zvířat a veterinární medicíny.

+ více informací

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

www.zoopraha.cz

Zoo Praha chová více než šest set druhů zvířat a její roční návštěvnost se blíží hranici 1,4 milionu lidí. Po Pražském hradu je druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem v České republice. Jako moderní a špičková instituce svého druhu vytváří pro chované živočichy optimální podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno- či vícedruhových skupin.

Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí. Zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík svého přirozeného chování.

Zoo Praha svoji prezentaci na EXPO 2015 ztvárnila pomocí díla českého výtvarníka Jakuba Nepraše. Neprašův e-Bolid, objekt připomínající asteroid, je umístěn na střeše českého pavilonu a kombinuje herní prvky pro děti i dospělé s poutavým obrazovým materiálem. Uvnitř několika otvorů nořících se do vnitřku objektu mohou lidé objevovat animovaná prostředí s detaily vybraných zvířecích druhů.

+ více informací

Regionální partneři

Plzeňský kraj

www.plzensky-kraj.cz

Světová výstava Expo 2015 Miláno se koná ve stejném roce, ve kterém je hlavní krajské město Plzeň nositelem titulu Evropské hlavní město kultury. Rok 2015 tak bude pro Plzeň rokem příležitostí ukázat, proč se pivům po celém světě říká „pils“ nebo kde se pečou chodské koláče. Malá ochutnávka toho nejlepšího, co návštěvníci uvidí během celého roku v Plzni, bude díky EXPU představena také v zahraničí.

Prohlídka výstavní expozice Plzeňského kraje návštěvníka seznámí s tím nejlepším, co region nabízí. Hlavním exponátem expozice Plzeňského kraje bude sestava zavěšených obrazů s tématy architektury, kultury, loutkářství, folklóru či piva. Některé z obrazů budou rozpracovány do rozšířené reality, která se návštěvníkovi rozběhne za pomoci zapůjčeného tabletu s aplikací. Výstavu bude doplňovat expozice loutek, piva a tradičního skla. To vše pak bude podtržené světoznámou tradicí pivovarnictví.

+ více informací

Moravskoslezský kraj

www.kr-moravskoslezsky.cz

Moravskoslezský kraj je především průmyslovým regionem charakteristický těžbou černého uhlí a výrobou kvalitní exportní oceli. V minulosti se mu také říkalo „ocelové srdce republiky“. Protipólem průmyslu je krásná příroda se 3 chráněnými krajinnými oblastmi (Jeseníky, Beskydy a Poodří) vhodná pro turistiku i sporty.

Moravskoslezský kraj se bude prezentovat regionálním interaktivním exponátem symbolizujícím boha Radegasta, který ponese prvky industriálu. Exponát bude spojovat několik prvků (kombinace techniky, obrazu a zvuku), čímž bude korespondovat s celkovou koncepcí expozice. Tou je především věda a vzdělání. Výsledná podoba exponátu bude tedy něčím, co připomíná robota v nadživotní velikosti, jakýsi jukebox, herní automat či hrací skříň. Na těle exponátu bude umístěno několik dotykových monitorů, přehrávajících informační film o Moravskoslezském kraji a také o revitalizaci areálu Dolních Vítkovic.

+ více informací

Jihomoravský kraj

www.kr-jihomoravsky.cz

Jihomoravský kraj je nejslunnějším a nejteplejším krajem ČR; proto se ve vinařské oblasti Morava nachází 96 % ploch vinic celé ČR. Jihomoravský kraj a město Brno se na EXPO 2015 chtějí prezentovat nejen jako turisticky zajímavá lokalita, tradiční vinařský region a místo konání moto GP, ale především se chtějí představit jako silný region vědy, výzkumu, inovací a nejpokročilejších technologií.

Expozice kraje bude zahrnovat vstupní projekční plochu (základní informace o městě Brně a Jihomoravském kraji a o koncepci instalace), 3 Interaktivní stojany se zavěšenými okuláry (návštěvník se stává badatelem a inovátorem; má na výběr ze tří okruhů vědecké činnosti: genetické pokusy, tání ledu na Antarktidě a čištění vody), vitríny se schématem procesu čištění vody různými způsoby a bioreaktoru, který je tvořen soustavou skleněných válců, ve kterých proudí voda a vyvíjí se vodní řasy.

+ více informací

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Už více než 650 let je kraj neodmyslitelně spjat s lázeňskou léčbou, která je založena na využívání přírodních zdrojů, jako jsou termální i studené minerální prameny, bahna, slatiny a plyny. Na jeho území se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i další významná lázeňská města.

Významnými místními produkty se světovým věhlasem jsou již odedávna sklo ze sklárny Moser, karlovarská Becherovka či porcelán z porcelánky Thun Nová Role či Leander Loučky.

Prezentace Karlovarského kraje bude připravena jako silný vizuální zážitek, který bude zprostředkován novými médii, avšak zároveň se bude jednat o výstavu pocitovou, působící skrze veškerá smyslová vnímání na emoce člověka. Hlavní ideou výstavy je voda jakožto životodárná tekutina. Analogii lze spatřovat v Karlových Varech, kde je právě voda pramenem zdraví a původcem slávy největšího lázeňského města. Symbol vody či lázeňství by se měl objevit ve většině exponátů.

+ více informací

Kraj Vysočina

www.kr-vysocina.cz

Přestože za sebou Kraje Vysočina jako subjekt nemá dlouhou tradici, existuje zde rozvinutá síť moderních služeb a kvalitní infrastruktury. Hospodářství se opírá o průmyslovou výrobu v odvětvích jako strojírenství, automobilový průmysl či elektrotechnika, ve kterých působí řada podniků s dlouholetou tradicí nebo nových, postavených na zelené louce. Rozvinutý potravinářský průmysl pak navazuje na intenzivní zemědělství a především na živočišnou výrobu v kraji.

Kraj Vysočina se bude prezentovat interaktivní, hravou a dynamickou expozicí, jejímiž dvěma základními prvky jsou světlo a sklo. Světlo v dvoupohledovém pojetí, jako prostředek prezentace a objevování a dále jako ukázka současného designu automobilových reflektorů, které se v kraji vyvíjí a vyrábí, nebo jako ukázka moderního designového osvětlení. S osvětlením souvisí také pro Vysočinu tradiční sklářské řemeslo, které je v expozici dále zastoupeno sbírkou designového skla.

+ více informací

Ústecký kraj

www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj je známý především díky svému nerostnému bohatství a průmyslu. Tradiční je hornická činnost v Krušnohoří a těžba hnědého uhlí na Mostecku. Naopak jedinečná sopečná krajina Českého středohoří mezi řekami Ohře a Labe je vhodná pro zemědělství.

Významné je zde vinařství, chmelařství a ovocnářství. V turisticky atraktivní krajině Českého Švýcarska je historie osídlení spjata se sklářskou a textilní výrobou.

Ve stálé expozici kraje nebude chybět typický motiv chmele a vína ani sklářská a umělecká výroba. Vodní zdroje zastoupí Bílinská kyselka. Jako unikátní moderní technologie se představí výroba odlitků rukou českých a světových osobností. Návštěvníci se budou moci v rámci regionálních dní seznámit s regionálními produkty, ale i osobnostmi charakterizujícími společnou historii Ústeckého kraje a regionu severní Itálie.

+ více informací

Exkluzivní partneři

DB Schenker

www.logistics.dbschenker.cz

Logistická společnost DB Schenker se v tomto roce stala oficiálním přepravcem pro účast České republiky na Všeobecné světové výstavě Expo 2015. DB Schenker má bohaté zkušenosti s veletržní spedicí, přípravou veletrhů a přepravami cenných exponátů po celém světě.

Společnost před 5 lety již zajišťovala přepravy exponátů, vybavení expozic a propagačních a dárkových předmětů na minulé Expo 2010, které se konalo v čínské Shanghaji.

+ více informací

KOMA Modular s.r.o.

www.koma-modular.cz

KOMA Modular – lídr v modulární výstavbě. KOMA je synonymem české modulární výstavby s důrazem na inovativní přistup, výzkum a úzkou spolupráci s architekty a designéry. V současné době patří mezi nejprogresivnější evropské firmy v oboru modulární architektury.

Vrcholem české modulární architektonické tvorby je výstavba českého pavilonu EXPO 2015 v Milánu. Mezi unikátní produkty KOMA patří velkoformátový nízkoenergetický modul Comfort, či atypický designový CITY modul lichoběžníkového tvaru určený pro oživení veřejného prostoru v městech a obcích. Mimo to se firma zaměřuje i na humanitární akce. Jejím posláním je pomáhat lidem a OBOHATIT SVĚT.

+ více informací

Plzeňský Prazdroj, a. s.

www.prazdroj.cz

Plzeňský Prazdroj založili a postavili společnými silami právováreční měšťané města Plzně v roce 1842. V tehdejším Měšťanském pivovaru v Plzni byla uvařena první várka spodně kvašeného ležáku, který následně dobyl celý svět pod jménem Pilsner Urquell a který dal název celému jednomu druhu piv – Pils.

Plzeňský Prazdroj je významným výrobcem a exportérem českého piva, které vaří ve čtyřech pivovarech, v Plzeňském Prazdroji a Gambrinusu v Plzni, v Radegastu v Nošovicích a v pivovaru Velké Popovice ve středních Čechách. Plzeňský Prazdroj vyváží pivo do více než padesáti zemí po celém světě.

Společnost SABMiller, vlastník Plzeňského Prazdroje, dodává tankové pivo Pilsner Urquell do barů v českém pavilonu, a to v chlazených kontejnerech přímo z plzeňského pivovaru. Tankové pivo tak premiérově představuje také italským milovníkům tohoto nápoje.

+ více informací

Segafredo Zanetti CR

www.segafredo.cz

Společnost Segafredo Zanetti CR, přední dodavatel italské kávy pro gastronomii, je součástí mezinárodního koncernu, jehož zakladatelem a majitelem je Massimo Zanetti. V minulém roce oslavila společnost 20 let působení na českém trhu a svojí aktivní činností a širokou nabídkou italské profesionální kávové technologie výrazně přispěla k tomu, že se italské espresso a další italské kávové speciality natrvalo umístily v nabídce českých gastronomických provozoven na předních místech.

Segafredo Zanetti CR nabízí kromě dodávek prémiové zrnkové kávy i kompletní servis v podobě prodeje či zapůjčení profesionální kávové technologie, její instalaci, pravidelný servis, ale hlavně profesionální zaškolení personálu v baristické škole kávy, kterou od roku 2006 prošlo již více než 2 500 absolventů. V českém pavilonu jsou tři gastronomické provozy vybavené profesionální kávovou technologií, na kterých baristé připravují espressa a jiné kávové speciality.

+ více informací

Karlovarské minerální vody, a.s.

www.kmv.cz

Karlovarské minerální vody, a.s. (KMV) patří mezi největší výrobce minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni najdeme pod křídly KMV také pramenitou vodu Aquila a minerální vodu Magnesia.

Společnost založil v roce 1873 karlovarský rodák Heinrich Mattoni, podnikavý a cílevědomý muž s italskými kořeny. Je tedy víc než symbolické, že současnou podobu vtiskly Karlovarským minerálním vodám v 90. letech 20. století výrazné investice italské rodiny Pasqualeových, nových majitelů firmy s jasnou strategickou vizí.

KMV je oficiálním dodavatelem nápojů pro český pavilon, v němž také prezentuje své partnerství v projektu PET MAT. Jde o výzkum Fakulty architektury z ČVUT, který se zabývá dalším využitím recyklovaného polyethylentereftalátu (PET) jako materiálu pro stavební jednotky.

+ více informací

Partneři pavilonu

LAUFEN CZ, s.r.o.

www.cz.laufen.com

Společnost Laufen CZ na českém trhu zastřešuje značky LAUFEN, ROCA a JIKA. Do výrobního sortimentu všech značek patří kompletní koupelny – sanitární keramika, obklady a dlažba, koupelnový nábytek, vany a vaničky, sprchové kouty, vanové zástěny, baterie a koupelnové doplňky.

Široké portfolio produktů značky JIKA se vyrábí na území České republiky, v továrnách ve Znojmě a Bechyni.

Laufen CZ ve stálé expozici představí produkty JIKA ART, jež vznikly ve spolupráci s mladými designéry a odhalují možný vývoj v koupelnové keramice. Týdenní expozice se zaměří na environmentální problematiku a bude klást důraz na omezení plýtvání vodou při používání baterií nebo při splachování. Bude prezentovat úsporné toalety JIKA, jejichž splachovací systémy byly konstruovány s ohledem na přírodu.

+ více informací

LASVIT, s.r.o.

lasvit.com

Sklářská a designérská společnost Lasvit je přední výrobce a dodavatel unikátních světelných instalací a skleněných uměleckých plastik, které spojují tradiční české sklářské umění s moderními technologiemi.

Společnost byla založena v roce 2007 a sídlí v Novém Boru. V současné době má Lasvit deset poboček v Evropě, Asii a USA, ve kterých zaměstnává více než 350 lidí. Roční obrat společnosti dosahuje miliardy korun.

Společnost Lasvit představuje v českém pavilonu unikátní kinetickou plastiku předního českého designéra Maxima Velčovského. Originální světelná instalace pracuje s konceptem optického vlákna a vychází z hlavního tématu EXPO 2015, které zní „Potraviny pro planetu, energie pro život“. Maxim Velčovský je zároveň autorem designových svítidel a skleněných panelů Frozen, kterými společnost Lasvit vybavila hlavní bar, a originálních svítidel speciálně vytvořených pro restauraci českého pavilonu.

+ více informací

CHYBIK+KRISTOF Associated Architects s.r.o.

www.chybik-kristof.com

CHYBIK+KRISTOF Associated Architects je mezinárodní ateliér se sídlem v Brně založený v roce 2010. Působí v oblastech architektury, urbanismu a krajinářské tvorby. Sdružení je složeno ze dvou hlavních architektů – Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa.

Projekty atelieru jsou uveřejňovány v domácích a světových architektonických publikacích a na výstavách. Kancelář získala řadu ocenění v architektonických soutěžích.

CHYBIK+KRISTOF Associated Architects jsou autory architektonického návrhu českého pavilonu. Dům je navržen jako galerie umístěná do bazénu naplněného vodou čištěnou formou nanotechnologického konceptu používaného v rozvojových zemích pro čištění pitné vody. Architekti zároveň navrhli udržitelné řešení pavilonu z modulů KOMA MODULAR s.r.o., které je jednoduchým způsobem možné opět rozložit a odvézt zpět do ČR. Dům a investice do něj nebude pouze dočasná, po skončení výstavy bude pavilon sloužit dál.

+ více informací

Sportakcent spol. s r.o.

www.sportakcent.cz

Společnost Sportakcent spol. s r.o. se již více než 20 let zaměřuje na návrhy, dodávky a servis v oblasti bazénových technologií a vodních atrakcí. Dodává kompletní celky bazénových a rekreačních provozů od rodinných a privátních řešení až po celé akvaparky a venkovní koupaliště.

Zákazníkům nabízí veškeré služby, od prvotních konzultací přes návrhy koncepcí, přípravu všech stupňů projektové dokumentace až po samotné dodání a následnou údržbu bazénového nebo relaxačního celku.

Společnost Sportakcent dodala českému pavilonu estetický a funkční prvek venkovního bazénu a jeho technologii, která bude po celou dobu dokreslovat jedinečnost pavilonu a nabídne v horkých dnech milánského léta osvěžení pro všechny jeho návštěvníky. Bazén slouží také jako podklad a zároveň doplnění uměleckého díla Lukáše Rittsteina usazeného na plochu vodní hladiny.

+ více informací

Contiqua s. r. o.

www.contiqua.co

Contiqua inovuje průmyslovou výrobu prostřednictvím designu. V každém průmyslovém procesu vznikají zbytkové materiály, které již v jeho rámci nemohou být dále využity a končí jako odpad na skládkách a ve spalovnách. Vhledem k omezenému množství zdrojů naší planety je nezbytně nutné zacházet s nimi s rozmyslem. Proto Contiqua navrhuje nové produkty tak, aby byly zbytkové materiály smysluplně využity.

Pro český pavilon dodala Contiqua designová svítidla Infinite Light, která stojí na ekologické myšlence (jsou vytvořena z „odpadu“ – z fólií na dopravní značky) a také svým organickým tvarem do koncepce pavilonu velmi dobře zapadají.

+ více informací

LESY ČR, s. p.

www.lesycr.cz

Lesy České republiky, s. p., spravují část státních lesů v majetku České republiky, hospodaří na výměře cca 48 % lesa v České republice. Usilují o příkladné hospodaření v oblasti lesnictví, a to při dodržování zásad trvale udržitelného hospodaření. To v praxi vyjadřuje vyvážený postoj podniku k produkční, environmentální i sociální oblasti lesního hospodaření.

V rámci českého pavilonu chtějí Lesy ČR prezentovat dřevo jako jedinou obnovitelnou surovinu využívanou pro stavbu konstrukcí, které slouží široké veřejnosti. Prezentován bude 3D model dřevěné lávky na Veveří u Brna a Brněnské přehrady, která byla oceněna jako Dřevěná stavba roku 2011. Prezentace bude dále probíhat prostřednictvím, filmů, elektronických interaktivních aplikací a také po dobu 5 dnů formou aktivní komunikace s italskou mládeží v rámci dnů lesnické pedagogiky.

+ více informací

VEBA, textilní závody a.s.

www.veba.cz

Společnost VEBA je tradičním českým výrobcem žakársky tkaných bavlněných tkanin a v tomto segmentu patří k nejvýznamnějším výrobcům na světě. Využívá nejmodernější textilní technologie současnosti a její export míří z 90 % především do Afriky.

Špičkoví návrháři dávají produktům VEBA vysokou estetickou úroveň, která odpovídá aktuálním světovým trendům.

Společnost VEBA dodala kolekci kostýmů pro hostesky a stewardy českého pavilonu na výstavě Expo 2015. Kolekci z odlehčených voálových materiálů společnosti VEBA v kombinaci s digitálním tiskem navrhla módní návrhářka Beata Rajská.

+ více informací

TEXSR, s.r.o.

www.texsr.cz

Ryze česká společnost TEXSR s tradicí od roku 1991 je specialistou na hotelový, wellness a reklamní textil a vybavení koupelen. Mezi jedny z jejích klíčových produktů patří luxusní župany, které TEXSR vyrábí a dodává jak hotelům a wellness zařízením, tak i přímo koncovým zákazníkům.

Firma se brzy vypracovala mezi špičku v oboru v České republice a své výrobky dodává zákazníkům také v dalších evropských zemích.

TEXSR dlouhodobě spolupracuje s českou módní a designerskou firmou E.daniely, která stojí také za návrhem oděvů personálu českého pavilonu EXPO 2015. Z materiálu společnosti TEXSR navrhla mimo jiné i luxusní župany v českých národních barvách.

+ více informací

Petra Kurschová

www.petruskakurschova.cz

Móda bez hranic. Tak by se dal stručně a jasně popsat záměr módní návrhářky Petry Kurschové, která chce lidem otevřít svět oblékání a ukázat jeho nekonečné možnosti. V tomto duchu se nesou i nápady a podklady pro její návrhy.

Inspirací je jí nejen historie, kterou se zájmem studuje, ale i současnost a v neposlední řadě také budoucí sny a vidiny. Módní salon Petruška Kurschová najdou zákazníci ve Strakonicích, ale jeho péči, na které si majitelka zvláště zakládá, poznávají zákazníci daleko za hranicemi regionu i České republiky. Návštěvníkům českého pavilonu na Expo 2015 představí originální pánské a dámské plavky.

+ více informací