Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro život
Český pavilon

Česká republika byla 123. zemí, která potvrdila svůj zájem o účast na světové výstavě. Přesto se jí však podařilo získat pozemek na strategickém místě. Po vstupu hlavním vchodem bude český pavilon první, který návštěvníci po levé straně uvidí. Umístění pozemku je důležité také s ohledem na tematické propojení s hlavním prvkem výstavy – vodou. Český pavilon bude ze dvou stran obklopen vodním kanálem.

Národní pavilon České republiky na EXPO 2015 v Miláně tvoří modulová stavba vizovické firmy KOMA MODULAR podle návrhu architektonického studia CHYBIK+KRISTOF Associated Architects. Přízemí pavilonu dominuje exponát společnosti Nafigate od Lukáše Rittsteina a střechu korunuje exponát ZOO Praha od Jakuba Nepraše. Organická expozice ale prorůstá celým interiérem výstavního paláce a návštěvník při ní absolvuje cestu od molekuly vody, přes rostlinné a živočišné buňky až k té největší – k planetě Zemi.

Laboratoř ticha

Laboratoř ticha navozuje atmosféru českého lesa a díky vyspělým technologiím současně odhaluje tajemství světa rostlin až na jejich buněčnou strukturu. Návštěvníkovi se při ztišení a zastavení na vyznačeném místě v expozici podaří pomocí projekční plochy napojené na mikroskopické systémy seznámit s detaily z rostlinné říše. Jde o unikátní projekt studentů ČVUT, realizovaný za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Země příběhů a fantazie

Expozice partnerských regionů a spoluvystavovatelů, jejichž výstavy budou rotovat ve čtrnáctidenních cyklech. Návštěvníkům českého pavilonu se představí to nejlepší z cestovního ruchu, lázeňství, průmyslu i regionálních potravin. Hravou formou interaktivní expozice budou prezentována nejzajímavější místa ze všech krajů České republiky prostřednictvím agentury CzechTourism. Vlastní expozicí se bude prezentovat Jihomoravský, Karlovarský, Plzeňský, Ústecký, Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina. V letních měsících bude expozice věnována tematickým týdnům vědy, vody a designu.

Laboratoř života

V centrální části dominuje kinetická plastika ze skleněných vláken společnosti Lasvit, jejímž autorem je Maxim Velčovský, dále reliéfy kódu pšenice Ústavu experimentální botaniky od Federica Díaze, projekce zdravé a nemocné buňky Ústavu organické chemie a biochemie z dílny Jakuba Nepraše či zvířecí plastika Lukáše Rittsteina, znázorňující výsledky práce společnosti BIOVETA. Společnost Block a Ústav organické chemie a biochemie se představí simulovanou nízkoenergetickou laboratoří pro přípravu nových léčiv, jejímž autorem je Jonáš Strouhal.

Program

květen

1. květen

Jaroslav Svěcený

Sólové vystoupení Jaroslava Svěceného na mramorové housle

1.–16. květen

Expozice CzechTourism

6. květen

Sugar Blues

Filmová projekce

9.–10. květen

Marmeládová show Blanky Milfaitové

15. květen

Národní den

15.–17. květen

Marmeládová show Blanky Milfaitové

17.–31. květen

Expozice Jihomoravský kraj

Regionální dny 17., 23., 24. 5. 2015
Den města Brna 18. 5. 2015

červen

1.–15. červen

Expozice Karlovarský kraj

Regionální dny 6. 6. a 13. 6. 2015

5. červen

Seminář Adaptace na změnu klimatu v horských regionech

16.–30. červen

Expozice Plzeňský kraj

Regionální dny 21. 6. a 23. 6. 2015

9. červen
16. červen
26. červen

KOMA Day

červenec

1.–14. červenec

Dny české vědy

Nanotechnologie + molekulární věda 1.–2. 7.
Energetika 3.–4. 7.
Botanika 6.–7. 7.
Veterinární péče 8.–9. 7.
Civilizační choroby 10.–11. 7.
Vzdělání, věda, výzkum 13.–14. 7.

4. červenec

Marmeládová show Blanky Milfaitové

6. červenec

Marmeládová show Blanky Milfaitové

10. červenec

Světová premiéra restaurovaného Vynálezu zkázy (20:00)

11.–12. červenec

Marmeládová show Blanky Milfaitové

15.–31. červenec

JIKA Dny vody

18.–19. červenec

Marmeládová show Blanky Milfaitové

25.–26. červenec

Marmeládová show Blanky Milfaitové

srpen

1.–16. srpen

ATOK Dny designu

17.–31. srpen

Expozice Ústecký kraj

Regionální dny 22.–23. 8. 2015

září

1.–15. září

Expozice Moravskoslezský kraj

Regionální den 2. 9. 2015

16.–30. září

Expozice Kraj Vysočina

Regionální dny 23.–25. 9. 2015

19. září

Koncert kapely ZOO2 – U2 Tribute Band (19:00)

20. září

Koncert kapely ZOO2 – U2 Tribute Band (19:00)

22. září

Den prezentace Camic – „Italská architektura v Čechách“ (11:00)

říjen

1. říjen

Den českého piva, sladu a chmele

1.–15. říjen

Expozice Lesy ČR

České lesnické hry 7.–11. 10. 2015

3.–4. říjen

Marmeládová show Blanky Milfaitové

16.–31. říjen

Expozice CzechTourism

28. říjen

Czechsgiving day