Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro životVěda se na EXPO 2015 Milán vrací do expozic

30. 6. 2015

Přestože už první světová výstava v roce 1856 v Londýně dala prostor objevům a vynálezům, a přestože v dalších desetiletích se na EXPO objevovaly prototypy lokomotiv, telefonů či mikroskopů, věda se z expozic poněkud vytratila. V rámci EXPO 2015 Milán se ale vrací – Česká republika ve spolupráci s největším laboratorním komplexem Evropské unie Joint Research Centre pořádá od 1. do 14. července dvoutýdenní program Dnů vědy.

„Chtěli jsme jednak navázat na tradici českých expozic, kdy například v roce 1958 získal elektronový mikroskop Armina Delonga v Bruselu jednu ze zlatých medailí, ale také přispět k tématu EXPO 2015 „Potraviny pro planetu, energie pro život“, k němuž přispíváme prezentací objevů a inovací,“ vysvětluje generální komisař České republiky Jiří F. Potužník, „a vzhledem k tomu, že JRC sídlí v Ispra nedaleko Milána, požádali jsme je o spolupráci a Dny vědy mohou být široce mezinárodní.“

JRC Ispra je největším laboratorním hubem Evropské komise, kde na dva tisíce vědců řeší aktuální problémy Evropské unie – od vesmírného projektu Galileo přes udržitelné technologie po výzkum škodlivých látek v předmětech denní spotřeby. Ostatně jedním z průvodců v Evropském pavilonu na EXPO je vedle farmáře Alexe vědkyně Sylvia.

„JRC Ispra řeší otázky, které se netýkají jen půl miliardy Evropanů, ale celého světa – je to jedinečný komplex, který využívá kapacit vědců a výzkumných ústavů ve všech členských státech,“ říká David Wilkinson, generální komisař pavilonu EU.

Dny vědy tvoří pět dvoudenních odborných panelů, které se tematicky váží k heslu „Potraviny pro planetu, energie pro život“ – jeden den se vědci setkají v pavilonu České republiky na EXPO, druhý v laboratořích JRC Ispra. Tématy přednášek a rozhovorů jsou nanotechnologie a molekulární věda (1.–2. 7.), energetika (2.–3. 7.), biodiverzita a udržitelnost (6.–7. 7.), civilizační choroby (10.–11. 7.), věda, výzkum a vzdělávání (13.–14. 7.).

Zvláštním bodem programu bude 10. 7. obnovená premiéra filmu Karla Zemana podle předloh Julese Verna z roku 1958 „Vynález zkázy“ – film o zneužití vědy bude současně promítán na Filmovém festivalu v Karlových Varech, ve Filmovém muzeu Torino, v českém pavilonu na EXPO a v Českém centru v New Yorku.