Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro životDen českého piva, sladu a chmele na EXPO 2015 v Miláně

1. 9. 2015

Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně, zahraničním zastoupením CzechTourism v Itálii, Ministerstvem zemědělství ČR a Kanceláří účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 organizují dne 1. října 2015 podnikatelský seminář „Den českého piva, sladu a chmele na EXPO 2015 v Miláně“. Seminář se koná s přispěním Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie. Uskuteční se v atraktivních prostorách národního pavilonu České republiky na EXPO 2015 v Miláně.

Cílem podnikatelského semináře je podpora vývozu českého piva, sladu a chmele do Itálie, zvýšení povědomí o tradičních výrobcích českého pivovarnictví, chráněném zeměpisném označení „České pivo“ i tradičním výrobním postupu, jež určuje nezaměnitelné atributy českého piva. Seminář bude zaměřen na propagaci českých firem dodávajících výrobky (pivo, chmel, slad) a technologie (výstavba minipivovarů), hledání možností pro jejich působení na italském trhu a navázání partnerství s italským podnikatelským sektorem. Důležitou součástí semináře bude proto možnost pro české zástupce absolvovat dvoustranná setkání s pozvanými italskými partnery, obchodními zástupci a distributory.

Účelem semináře je současně – ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR – přispět k propagaci českých potravin a ve spolupráci s CzechTourism podpořit cestování za českou gastronomií a nabídkou českých pivovarů přímo v ČR.

Bližší informace poskytne Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě: commerce_rome@mzv.cz / tel.: +39 063 6095729 nebo kancelář CzechTrade v Miláně: milano@czechtrade.cz / tel.: +39 022 9532109