Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro životDen českých technologií pro úpravu vody

4. 6. 2015

Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně a ve spolupráci s Czech Water Alliance a KGK CZ Expo pořádají dne 16. června 2015 (od 11:00 do 14:00 hod.) v prestižních prostorách národního pavilonu ČR v rámci Světové všeobecné výstavy Expo 2015 v Miláně podnikatelský seminář zaměřený na české technologie ve vodním hospodářství. Seminář se koná s přispěním Ministerstva zahraničních věcí v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie.

Cílem podnikatelského workshopu je propagace českých firem z vodohospodářského sektoru dodávajících vyspělé a inovativní výrobky, technologie a služby pro úpravu vody. V rámci semináře se italskému odbornému publiku představí sedm českých společností a exportní sektorové sdružení firem Czech Water Alliance. Po institucionálním úvodu, odborné prezentaci aktuálního stavu českého a italského vodohospodářství a představení přítomných českých firem bude dán prostor dvoustranným pracovním jednáním za účelem navázání vztahů s italskými obchodními partnery.

Český národní pavilon na Expo 2015 v Miláně vytváří atraktivní prostředí pro podnikatelský seminář zaměřený na vodohospodářství, jelikož zapadá do stěžejního tématu české expozice, kterým je právě voda. Vodní plocha je i součástí architektury českého pavilonu na Světové všeobecné výstavě Expo, který z ní vyrůstá a demonstruje tak tradiční vztah České republiky k tomuto přírodnímu živlu.

Program

11:00
Zahájení akce
Marco Zanetti, Studio Morandini e Associati – moderátor akce
Jiří Jílek – vedoucí obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Římě
Ivana Třosková – vedoucí CzechTrade Itálie
Jiří František Potužník – Generální komisař účasti České republiky na Expo 2015 v Miláně
Marek Svoboda – zástupce ředitele, Odbor dvoustranných ekonomických vztahů Ministerstva zahraničních věcí České republiky
11:20
Úvod do aktuálního stavu vodohospodářského sektoru v České republice a Itálii
Maurizio Del Re – ředitel kanceláře Veolia Water Technologies Italia v Římě
Ivan Nikl – prezident Czech Water Alliance
Diskuze a otázky
12:20
Prezentace českých firem ze sektoru
Czech Water Alliance
Amcon Europe, s.r.o.
Brentwood Europe, s.r.o.
GEOtest, a.s.
IN-EKO TEAM, s.r.o.
KOVOSVIT MAS, a.s. divize HYDRO
Laurich, s.r.o.
Teco, a.s.
13:50
Oběd a schůzky B2B