Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro životČeská republika vrátila jako první účastník EXPO prázdný pozemek organizátorům

27. 1. 2016

Necelé tři měsíce po skončení Všeobecné světové výstavy EXPO 2015 Milán, kde pavilon České republiky získal bronzovou medaili za architekturu a inovativní technologie, předal generální komisař Jiří F. Potužník organizátorům prázdný pozemek. Z pětapadesáti zemí, které stavěly vlastní pavilony, je tak ČR úplně první. Pro stát a pro stavitele pavilonu to znamená kromě dobrého jména i výrazné úspory.

„Už ve výběrovém řízení jsme po stavitelích pavilonu chtěli, aby jej demontovali do konce roku, abychom v lednu mohli parcelu uvést do původního stavu,“ říká Jiří F. Potužník. „Díky modulární konstrukci společnosti KOMA a díky tomu, že se obešla na rozdíl od jiných pavilonů bez betonového podloží, jsme dnes mohli pozemek vrátit organizátorům, kteří nyní provedou rozbory půdy.“

Česká republika, která se na EXPO 2015 přihlásila před třemi lety jako 123. účastnická země, nicméně pavilon dokončila a vnitřní expozici zprovoznila jako první, tak drží prvenství v rychlosti prací dál. Většina pavilonů na výstavišti přitom ještě stojí a na řadě z nich se ani nezačalo pracovat – jedním z důvodů jsou i spory o nezaplacené účty za stavbu, provoz pavilonů a za spotřebované energie. Na seznamu zemí, které jako neplatiči nemohou sehnat firmy pro demontáž či demolici pavilonu, je podle italských médií například Rusko, nebo Chorvatsko – to se kvůli údajně předraženým dodávkám dovolává k soudu.

„My jsme se spolehli na naše vlastní montéry – ti pavilon postavili, rozebrali a nyní ho budou znovu dávat dohromady u nás ve Vizovicích,“ dodává ředitel KOMA MODULAR Stanislav Martinec. „Dodavatele těžké techniky, firmy PROGECA a PRANA, jsme si na italské straně také našli sami, firmy doporučované organizátory byly od počátku opravdu předražené.“

Česká republika se vyhnula riziku předražených prací a dodatečných vícenákladů tím, že pavilon na EXPO pronajímala za předem stanovenou cenu. Majitel se navíc na vlastní náklady postará o to, že budova oceněná BIE a mezinárodní porotou architektů nalezne další využití i po Světové výstavě.

Fotogalerie