Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro životMramorové housle, které inaugurovaly Pavilón České republiky na EXPO 2015, jsou vystaveny v Muzeu houslí v italské Cremoně

11. 11. 2015

Slavné mramorové housle pražského sochaře Jana Řeřichy, které byly publiku představeny při dvou různých slavnostních příležitostech v Pavilónu České republiky na Expu 2015, jsou dnes vystaveny v Muzeu houslí v Cremoně, kde budou až do 10. ledna 2016.

Jako vzpomínka na zkušenost ze Světové výstavy v Miláně a na znamení vděčnosti vůči obyvatelům Lombardie, může být toto výjimečné dílo obdivováno v „chrámu“ oslavujícím starobylé houslařské umění, který se v posledních letech stal centrem mezinárodní pozornosti příznivců tohoto oboru.

Muzeum houslí v Cremoně potvrzuje primát lombardského města na poli umění a hudby a staví do popředí jeho roli italského houslařského hlavního města. V podmanivém prostředí zasazeném do kouzelného rámu Paláce umění, současného díla architekta Cocchia, je uchováváno bohatství nesmírné hodnoty - vzácné smyčcové hudební nástroje největších mistrů klasiky.

Po unikátním koncertu předvedeném návštěvníkům Světové výstavy 1. května v rámci inaugurace Pavilónu České republiky a u příležitosti Národního dne země 15. května byly mramorové housle předány Presidentem Kraje Lombardie Robertem Maronim zakladateli a presidentu LifeNet Onlus Giorgiovi Rossimu k vydražení v aukci na dobročinné účely. Hodnota tohoto výjimečného sochařského díla přesahuje 20 000 EUR a zisk z dobročinné aukce bude určen na projekt sbírky fondů zmíněného spolku pod záštitou lombardského kraje ve prospěch výstavby nové porodnice a dětské nemocnice v Senegalu. Sponzory této humanitární iniciativy jsou Vláda České republiky, Národní federace konzulů a Rotary Club.

Jan Řeřicha, který vzácné dílo realizoval je absolventem Umělecké školy Václava Hollara v Praze ačlenem Union Stonecutters. Housle jsou vyrobeny ze dvou druhů mramoru: zeleného guatemalského a carrarského mramoru. Krk spolu s kolíčky je ze dřeva. Housle váží dva a půl kilogramu a na rozdíl od ostatních mramorových děl, které pouze imitují tvar, jsou plně funkční.

Ředitel Muzea houslí v Cremoně Dr. Virginia Villa na tiskové konferenci k představení nového vzácného exponátu prohlásil: Je nám ctí, že můžeme hostit takto unikátní umělecké dílo v našem muzeu. Hudba přesahuje hranice jednotlivých zemí, neboť je univerzálním jazykem. Dynamická struktura našeho muzea je otevřená mezinárodním kulturním výměnám a díky této iniciativě doufáme, že se nám podaří navázat silnější vazby s Českou Republikou v umělecké sféře.

Mramorové housle, které inaugurovaly Pavilón České republiky na EXPO 2015, jsou vystaveny v Muzeu houslí v italské Cremoně