Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
1. 5. – 31. 10. 2015

Potraviny pro planetu,
energie pro životGalerie českého textilu na Všeobecné světové výstavě EXPO v Miláně

29. 7. 2015

V době od 1. do 16. srpna 2015 se na světové výstavě EXPO 2015 v Milánu představí, v rámci ATOK Dnů designu, netradiční formou český textil. V prostorách českého pavilonu vznikne „Textilní obrazová galerie“.

Na 18 obrazech předvedou své textilní materiály a design tyto firmy a školy:

  • VEBA – výrobce damašků a bytového textilu, zhotovitel oblečení pro informátory české expozice,
  • NYKLÍČEK – výroba technického textilu,
  • 2G Lipov – výroba přikrývek a polštářů,
  • GRUND – výroba koupelnových předložek,
  • Střední škola textilní v Liberci,
  • Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v Praze
  • a Fakulta textilní Textilní univerzity v Liberci.

Expozice vznikla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání pod záštitou Asociace textilního, oděvního, kožedělného průmyslu – ATOK.

Kapky pro život

Vystavené exponáty jsou v souladu s tématem světové výstavy Feeding the Planet, Energy for Life (Potraviny pro planetu, energie pro život) a bylo zvoleno téma vody jako životadárné kapaliny, jež je stěžejním tématem českého pavilonu. S ním se v konkrétním uměleckém projektu Vyšší odborné školy textilních řemesel spojuje umělecké řemeslo jako jeden z nositelů tradice, podstatné komponenty udržitelného rozvoje.

Výtvarnice školy dle původního návrhu akademické malířky Marianny Horváthové vytvoří na prostranství s bazénem před vstupem do pavilonu České republiky prostorový objekt z velkých kapek vody, zavěšený volně v prostoru. Celý objekt se skládá z jednotlivých kapek o rozměrech 190×70 cm, 270×90 cm a 350×120 cm. Dle prostorových možností bude zavěšeno 6–9 kusů kapek. Kapky jsou vytvořeny tradiční technikou ručně šité krajky, tedy nejdokonalejší krajkářskou technikou převedenou do monumentálních rozměrů. Ve výsledku tak půjde o dosud největší krajkářské dílo, vytvořené tímto postupem, v celosvětovém měřítku. Pro realizaci byly zvoleny tři tloušťky leonských šňůr z kovových vláken s polyesterovou, polypropylenovou nebo bavlněnou výplní.

Nejde o pasivní dílo. Návštěvníci výstavy budou na místě motivováni, aby vytvořili menší symbolické kapky další tradiční řemeslnou technikou macramé, konkrétně Josefínským uzlem - uzlem přátelství z poloprůhledné polypropylénové trubičky.

Tento jednoduchý postup je přímo na místě naučí výtvarnice školy. Návštěvníci dotvoří hlavní objekt zavěšením své kapky na připravené řetízky k objektu.

Do kapek pak mohou umístit své přání životu na planetě Zemi, napsané na transparentní materiál.

Nové textilní materiály a designerská tvorba z Technické univerzity v Liberci

Technická univerzita v Liberci má za sebou šedesátiletou tradici. Fakulta textilní jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Rozvíjí spolupráci s firmami, vědecko-výzkumnými institucemi a univerzitami nejen z ČR ale prakticky z celého světa. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na témata související s vývojem nových materiálů, zkušebnictvím a novými metodami hodnocení kvality, pokročilými textilními technologiemi a aplikací nanotechnologií. Výsledky vědecko-výzkumných činností z oblasti pokročilých technologií a nových materiálů se snaží uplatňovat také v uměleckém ztvárnění díky studentům a pedagogům katedry designu.

Na světové výstavě EXPO 15 Milánu prezentuje svou bakalářskou práci student Jakub Rásl. Jde o strukturální tapiserii pod názvem „Život a Smrt“. Filosofické téma reagující na lidský úděl vyjadřuje úsporným řešením geometrické kompozice, pro jejíž realizaci zvolil jednoduchou formu. Kompozice dvou na sebe navazujících dynamických čtverců je tkána v základních tkalcovských vazbách s použitím různorodých materiálů – vlny, bavlny a zbytků tkanin.

Studentka Irena Čvančarová – ateliérová výuka 2015 – realizuje strukturální žakárskou tkaninu, do které je vedle bavlny vetkáno i luminiscenční vlákno. Jednoduchá barevnost v odstínech bílé dovoluje po nasvícení denním světlem obohatit vazebnou strukturu o světelný efekt. Tkaninu dále střízlivě doplňuje květinový motiv natištěný sublimačním tiskem. Tím má k dispozici textilii s výrazným vzorováním pro další oděvní zpracování.

Neméně zajímavá je bakalářská práce Lucie Duchoňové, která se zabývá řešením 3D efektu při vzorování žakárské tkaniny. Barevně kontrastní struktury vzoru v dialogu červené a modré, umístěné do geometrického vzoru a podpořené vazebným řešení, umožňují při použití brýlí (kde je pro každé oko použita jiná barva – červená a modrá) vnímat vzor plasticky.

Spolupráci Fakulty textilní s výrobními firmami představují dva fotografické panely:

  • První demonstruje využití optických vláken v textilním zpracování a možnost obohacení oděvu a ostatních předmětů o bezpečnostní hledisko.
  • Druhý poukazuje na estetické kvality nanovlákenných struktur a jejich využití v umělecké tvorbě. Tato problematika byla zpracována v projektu „Umění a věda“ na FT TUL.

Na obou panelech je představen nouzový liniový svítící systém, který je založen na stranovém vyzařování optických vláken umístěných v textilní vrstvě (chráněné patentem). Takto připravená vlákna jsou spojena s LED osvětlovacím zdrojem a napájecím systémem. Liniové osvětlovací zdroje jsou vhodné díky své flexibilitě v interiérech i exteriérech, jedná se o osvětlení bez oslnění. Nespornou výhodou je i dlouhá životnost a nízká spotřeba energie.

Liniový osvětlovací systém je umístěný do textilie vhodným způsobem. Výhodou je snadné demontování, lehká konstrukce a použitelnost i v podmínkách, kde není možnost trvalého napájení. Úspory energie společně s výhodami umožní komfortní prostředí, které usnadní vznik a rozvoj inteligentních lidských obydlí.

Spolupracující firmy: SCILIF, Sintex, STAP