Signing ceremony EXPO 2015

Partneři

Pavilonu Expozice Mediální a regionální partneřiProdloužení lhůty k podání žádosti o účast v koncesním řízení na restauraci

Zadavatel si tímto dovoluje uchazeče o koncesi na restauraci v pavilonu ČR informovat, že rozhodl o prodloužení lhůty k podání žádostí o účast v koncesním řízení, a to do 18. 4. 2014. Důvodem prodloužení lhůty je skutečnost, že před koncem původní lhůty, tj. 4.4.2015 byla podána pouze jediná žádost o účast v koncesním řízení. Za takové situace by mohla být v koncesním řízení podána nejvýše jedna nabídka, což by nutně vedlo ke zrušení koncesního řízení v souladu s § 6 odst. 2 z. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a § 84 odst. 1 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel se proto rozhodl lhůtu pro podání žádostí o účast v koncesním řízení prodloužit tak, aby umožnil podání žádosti dalším uchazečům a případně se tak vyvaroval nutnosti koncesní řízení zrušit.


Národní pavilon České republiky na EXPO 2015 v Miláně bude tvořit modulová stavba


Odborná komise architektů vybrala v pátek 13.12.2013 v rámci veřejné soutěže na realizátora pavilonu České republiky na EXPO 2015 Milán vítězný návrh. Budovu postaví vizovická firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION podle architektonického studia Chybik+ Kristof Associated Architects. Celkové náklady na stavbu, údržbu a demontáž budovy bez vnitřní expozice a provozu činí 69.950.000 korun.

Porotu, kterou tvořili architekti Eva Jiřičná, Miroslav Řepa, Zdeněk Lukeš, Michael Klang, Vladimír Soukenka a David Vávra, oslovil návrh nápaditým využitím modulů, které umožňují snadnou stavbu i rozebrání pavilonu, propojení exteriéru a interiéru budovy, recyklovatelnost použitého materiálu a zakomponování vodní plochy do okolního prostoru.

Generální komisař Jiří František Potužník předložil porotě k posouzení tři návrhy – šest musel ze soutěže vyloučit, protože jejich podavatelé nesplnili zákonné podmínky: kromě jedné nekompletní nabídky chyběly ve třech případech v podaných návrzích podepsané návrhy smluv, dva účastníci nedodali výpisy z rejstříku trestů. Zákon o veřejných zakázkách tyto náležitosti striktně vyžaduje.

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2015 vyjadřuje uznání a poděkování všem účastníkům veřejné soutěže. Osm návrhů se souhlasem autorů představilo veřejnosti v období od 17. 12. 2013 do 6. 1. 2014 v Muzeu HM Prahy.

Více...