Lázeňská oáza

Historie českého lázeňství se začala psát již před mnoha sty lety. V průběhu staletí byly lázně místem léčby, odpočinku a relaxace mnoha významných osobností společenského, kulturního i politického života od J. W. Goetha až po F. Kafku, F. Chopina či bývalé prezidenty T. G. Masaryka a V. Havla. I sám Karel IV. využíval pravidelně příznivé účinky lázeňského pobytu. Na konci 19. století dosáhly české lázně takového věhlasu, že se o nich hovořilo jako o salonech Evropy. Dnes je Česká republika jednou ze světových lázeňských velmocí a kvalitní lázeňská zařízení najdete prakticky ve všech regionech naší republiky.

Kouzlo a půvab českého lázeňství spočívají nejen v unikátních léčebných metodách. Naše lázně jsou obklopeny krásnou přírodou, lákají zajímavou architekturou a historií, žijí vlastním společenským a kulturním životem.

Namísto chemické léčby s množstvím negativních vedlejších účinků nabízí tradiční léčebné lázně návrat k přírodě a jejím bohatým zdrojům. Blahodárné působení kvalitní lázeňské kúry přetrvává dlouhou dobu po jejím ukončení. Tím je lázeňství v ČR proslulé a jedinečné.

Na skutečnost, že Česká republika patří mezi lázeňské velmoci, bude poukazovat i expozice národního pavilonu, která bude odkazovat na dlouholetou tradici a nabídku českých a moravských lázní.


Zdroj: Vše o lázních – Lečebné Lázně