Koncepce expozice

Národní expozice by měla být ukázkou toho nejlepšího, co současná česká věda i kultura světu nabízí. Předpokladem pro získání pozornosti a uznání je silné a jasné téma národní expozice souznící s tématem EXPO, dále prezentace vědecko-technického potenciálu v oblastech, kde může Česká republika vyniknout v globálním měřítku, a konečně ukázky současného umění a užitého designu – v ideálním případě se tyto atributy spojí, což je i ambicí koncepce Českého pavilonu.

Návrh pavilonu se odkazuje k systému S.A.W.E.R. (solar-air-water-earth-resource), který vyrábí vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivuje poušť pomocí podpovrchových kultur, a který je technologickým jádrem národní expozice. Organická struktura z plastových hadic je přímo napojena na technologické rozvody S.A.W.E.R. a z pasivní dekorace se stává aktivní součástí systému.

Pramen z kapilár vyrůstá ze zahrady vytvořené kultivací pouště v přímé vazbě na těžiště pavilonu. V exteriéru tvoří mrak stínící rostliny v záhonech i návštěvníky vstupující do pavilonu a ústí do interiéru jako zdroj křišťálově čisté a chladné vody. Přímo přitom komunikuje s monumentální instalací designového a rovněž křišťálově čistého skla, která je umístěna v jedné ose vstupního prostoru.

Národní pavilon České republiky na EXPO 2020 v Dubaji tedy nabídne prostor pro dva stálé exponáty, které budou reprezentovat původní technologické inovace a moderní design současných tvůrců: systém S.A.W.E.R. a monumentální skleněná instalace společnosti LASVIT. Oba exponáty, které se mají stát i hlavními návštěvnickými magnety, budou umístěny ve vstupní hale pavilonu – v sousedství restaurace a jednacího sálu. O patro výš vznikne výstavní galerie určená pro rotační expozice, z nichž každá potrvá dva týdny, a která nabídne prostor světově konkurenceschopným českým firmám.

Vizualizace